Regulamin korzystania z Kantoru Walutowego

Użyte w "Regulaminie korzystania z Kantoru Walutowego" sformułowania oznaczają:

Kantor Walutowy – platforma walutowa Alior Banku S.A. (dalej jako "Alior Bank")

Zasoby Kantoru Walutowego – informacje udostępniane w ramach Kantoru Walutowego, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym "Regulaminie korzystania z Kantoru Walutowego".

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, korzystającą z zasobów Portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

Alior Bank SA oświadcza, że treści opublikowane na stronach Portalu mają wyłącznie cel informacyjny. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferty produktowej należy kontaktować się z infolinią lub oddziałem Banku. Bank nie odpowiada za treści zamieszczone na zewnętrznych serwisach internetowych, których adresy URL zostały zamieszczone na Portalu oraz za decyzje podjęte przez użytkowników Portalu w oparciu o zamieszczone na nim informacje, skutki tych decyzji oraz ewentualne szkody będące rezultatem korzystania z zamieszczonych informacji.

 1. Alior Bank zaleca używanie najnowszych przeglądarek do korzystania z Kantoru Walutowego. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze strony internetowej Kantoru Walutowego, zalecamy korzystanie z poniższych wersji przeglądarek:
 • Google Chrome - w wersji 43.x i wyższych,
 • Mozilla Firefox - w wersji 38.x i wyższych,
 • Internet Explorer - w wersji 11.x i wyższych.

 1. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Kantoru Walutowego, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Kantoru Walutowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 3. Alior Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o treściach prezentowanych w ramach Kantoru Walutowego, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach.
 4. Alior Bank udostępnia na Kantorze Walutowym chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Kantorze Walutowym wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 5. Alior Bank, udostępniając w Kantorze Walutowym treści, stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Kantoru Walutowego wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Kantoru Walutowego, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 7. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
 8. Alior Bank zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
 9. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania serwisu.
 10. Alior Bank gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb.
 11. Alior Bank gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się:
 • jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub
 • w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Kantoru Walutowego aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

 1. Informacja na temat bezpieczeństwa dostępne są tutaj.
 2. Zasady prywatności, w tym informacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie Polityka cookies.

 

RODO - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
RODO to unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Ten dokument ma uregulować postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie - te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi RODO.

NOTA PRAWNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, użyte na stronie określenia mają znaczenie zgodne ze słownikiem.